Sisällys

Eläimen pitopaikan yleiset vaatimukset
Koiran pitäminen pienikokoisessa säilytystilassa
Viranomaisen selvitysvelvollisuus
Sallitun häkin tilavaatimukset
Koiran pitäminen kytkettynä sisällä
Koiran liikunnantarve ja sen tyydyttäminen
Lopuksi
__________________________________

Koiran pitäminen näyttelyhäkissä sisätiloissa esimerkiksi työpäivän ajan on ollut […]