oikeustapauskommentaari

64. KHO:n ratkaisu koiran lopettamista koskevassa asiassa

Korkein hallinto-oikeus antoi tammikuussa 2015 mielenkiintoisen ratkaisun eläinsuojeluasiassa. Tapauksessa oli epäselvyyttä koiran omistajuudesta ja siten valitusoikeudesta, mutta pääasiana tarkasteltiin hoitajaansa vahingoittaneen koiran lopettamista koskevaa päätöstä. […]

By |July 4th, 2016|kirjoitukset|0 Comments

45. KHO:n ratkaisu löytökoira-asiassa

Käsittelin kirjoituksessani 42. Löytöeläimistä huolehtiminen kunnissa eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:ää, jossa säädetään löytöeläimistä. Irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- […]

By |September 15th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

20. KHO:n päätös eläinsuojeluvalvojaoikeuden myöntämistä koskevassa asiassa

Edellisessä kirjoituksessani käsittelin eläinsuojeluvalvojakuviota (19. Eläinsuojeluvalvoja). Kirjoituksessani totesin mm. seuraavaa:

“Harkitessaan eläinsuojeluvalvojaoikeuden myöntämistä aluehallintovirasto arvioi paitsi henkilön em. pätevyyttä myös hänen sopivuuttaan muutoinkin toimia eläinsuojeluvalvojana. Eläinsuojeluvalvojalta […]

By |November 16th, 2013|kirjoitukset|0 Comments