kytkeminen

44. Velvollisuus pitää koira ulkona kytkettynä

Velvollisuudesta pitää koira ulkona kytkettynä säädetään metsästyslaissa (615/1993) ja järjestyslaissa (612/2013). Metsästyslaissa näkökulma koiran kiinnipitovelvollisuuteen on ennen kaikkea riistanhoidollinen. Järjestyslaissa kiinnipitovelvollisuuden tavoitteena on säilyttää yleinen […]

By |September 14th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

16. Koiran häkittäminen

Sisällys

Eläimen pitopaikan yleiset vaatimukset
Koiran pitäminen pienikokoisessa säilytystilassa
Viranomaisen selvitysvelvollisuus
Sallitun häkin tilavaatimukset
Koiran pitäminen kytkettynä sisällä
Koiran liikunnantarve ja sen tyydyttäminen
Lopuksi
__________________________________

Koiran pitäminen näyttelyhäkissä sisätiloissa esimerkiksi työpäivän ajan on ollut […]

By |April 14th, 2013|kirjoitukset|0 Comments