hallinnolliset pakkokeinot

64. KHO:n ratkaisu koiran lopettamista koskevassa asiassa

Korkein hallinto-oikeus antoi tammikuussa 2015 mielenkiintoisen ratkaisun eläinsuojeluasiassa. Tapauksessa oli epäselvyyttä koiran omistajuudesta ja siten valitusoikeudesta, mutta pääasiana tarkasteltiin hoitajaansa vahingoittaneen koiran lopettamista koskevaa päätöstä. […]

By |July 4th, 2016|kirjoitukset|0 Comments

58. Terminologia ja viranomaisoikeudet eläinsuojelussa tutuksi, osa I

Kansalaisilla ja medialla menevät joskus sekaisin erilaiset eläinsuojelulainsäädännössä säädetyt toimenpiteet toimivaltaisine viranomaisineen. Joskus ne menevät sekaisin viranomaisilla itselläänkin. Toimivaltakysymykset ovat kuitenkin julkisen vallankäytön A ja […]

By |January 10th, 2016|kirjoitukset|0 Comments

45. KHO:n ratkaisu löytökoira-asiassa

Käsittelin kirjoituksessani 42. Löytöeläimistä huolehtiminen kunnissa eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:ää, jossa säädetään löytöeläimistä. Irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- […]

By |September 15th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

35. Neuvot eläinsuojelulain 40 §:n nojalla

Kuva: Antti Ruotsalo

Kirjoituksessa käsitellään eläinsuojelulain (247/1996) 40 §:ää. Pykälässä säädetään eläinsuojelulain nojalla annettavista neuvoista.

Olen käsitellyt eläinsuojelutarkastuksen suorittamista sekä tarkastuskertomuksen laatimista seuraavissa kirjoituksissani:

– 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen […]

By |March 5th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

34. Tarkastuskertomuksen laatiminen ja tarkastuksen johtopäätökset

Olen käsitellyt eläinsuojelutarkastuksen tekemistä seuraavissa kirjoituksissani:

– 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen suorittaminen
– 31. Eläinsuojelutarkastuksessa noudatettava menettely
– 32. Tarkastuksesta ilmoittaminen ja asianosaisen läsnäolo tarkastuksessa sekä
– 33. Tarkastusta suorittavan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Tässä […]

By |March 3rd, 2014|kirjoitukset|0 Comments