eläinten oikeudet

67. “The case against pets” – abolitionistinen näkökulma eläinten oikeuksiin

Eläinten oikeudet ja eläinten oikeudellinen asema ovat tänä päivänä usein keskiössä, kun puhutaan siitä, miten eläimiä tulisi kohdella. Tiedämme entistä paremmin, mitä eläimet kokevat ja […]

By |October 2nd, 2016|kirjoitukset|0 Comments

46. Onko simpanssi oikeussubjekti?

Eläimen asemasta keskustellaan paljon tänä päivänä. Keskustelu on tarpeen. Ihminen käyttää eri tavoin hyväkseen eläimiä, mutta samalla tieteellisen tutkimuksen lisäännyttyä tiedämme eläimistä enemmän. Olen kirjoittanut […]

By |October 6th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

41. Lakialoite eläimen statuksen muuttamisesta Ranskan lainsäädännössä

Ranskan parlamentissa on tehty huhtikuussa 2014 aloite (teksti on ranskaksi) koskien eläimen oikeudellista asemaa. Aloitteen tarkoituksena on muuttaa eläimen asemaa ranskalaisessa lainsäädännössä.

Eläin on luokiteltu (elottomaksi) […]

By |June 3rd, 2014|blogi|0 Comments