eläinsuojeluvalvoja

58. Terminologia ja viranomaisoikeudet eläinsuojelussa tutuksi, osa I

Kansalaisilla ja medialla menevät joskus sekaisin erilaiset eläinsuojelulainsäädännössä säädetyt toimenpiteet toimivaltaisine viranomaisineen. Joskus ne menevät sekaisin viranomaisilla itselläänkin. Toimivaltakysymykset ovat kuitenkin julkisen vallankäytön A ja […]

By |January 10th, 2016|kirjoitukset|0 Comments

20. KHO:n päätös eläinsuojeluvalvojaoikeuden myöntämistä koskevassa asiassa

Edellisessä kirjoituksessani käsittelin eläinsuojeluvalvojakuviota (19. Eläinsuojeluvalvoja). Kirjoituksessani totesin mm. seuraavaa:

“Harkitessaan eläinsuojeluvalvojaoikeuden myöntämistä aluehallintovirasto arvioi paitsi henkilön em. pätevyyttä myös hänen sopivuuttaan muutoinkin toimia eläinsuojeluvalvojana. Eläinsuojeluvalvojalta […]

By |November 16th, 2013|kirjoitukset|0 Comments

19. Eläinsuojeluvalvoja

Sisällys

Eläinsuojeluvalvojatoiminnan historiaa
Eläinsuojeluvalvojaoikeuden myöntäminen
Oikeus toimia eläinsuojeluvalvojana ja oikeuden peruutus
Eläinsuojeluvalvojan tarkastusoikeus
Julkisen hallintotehtävän hoitaminen ja tarkastusoikeus kotirauhan piirissä
Eläinsuojeluvalvojan velvollisuudet ja vastuu
Kansalaisen suorittama eläinsuojeluvalvonta
Lopuksi
__________________________________

Kirjoitin 26.1.2013 julkaistussa kirjoituksessani eläinsuojeluviranomaisista ja […]

By |November 3rd, 2013|kirjoitukset|0 Comments