eläinsuojelutarkastus

62. Ilmoitus poliisille ja päätöksen täytäntöönpano

Eläinsuojeluasiat ovat viime vuosina olleet aika paljon esillä mediassa. Myös sosiaalisessa mediassa. Hyvä niin. Aiheesta on paljon keskusteltavaa ja erilaisia näkemyksiä. Aihe myös herättää tunteita, […]

By |February 21st, 2016|kirjoitukset|0 Comments

61. Koiran liikunnantarpeen tyydyttäminen ja mission impossible

Yle uutisoi tällä viikolla valvontaeläinlääkäreiden näkemyksistä ja toiveista eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen suhteen jutussaan Valvontaeläinlääkäri: nykyinen eläinsuojelulaki pitää eläimiä ihmisten irtaimistona. Uutinen liittyi eduskunnan Kansalaisinfossa järjestettyyn tilaisuuteen, […]

By |February 14th, 2016|kirjoitukset|0 Comments

58. Terminologia ja viranomaisoikeudet eläinsuojelussa tutuksi, osa I

Kansalaisilla ja medialla menevät joskus sekaisin erilaiset eläinsuojelulainsäädännössä säädetyt toimenpiteet toimivaltaisine viranomaisineen. Joskus ne menevät sekaisin viranomaisilla itselläänkin. Toimivaltakysymykset ovat kuitenkin julkisen vallankäytön A ja […]

By |January 10th, 2016|kirjoitukset|0 Comments

35. Neuvot eläinsuojelulain 40 §:n nojalla

Kuva: Antti Ruotsalo

Kirjoituksessa käsitellään eläinsuojelulain (247/1996) 40 §:ää. Pykälässä säädetään eläinsuojelulain nojalla annettavista neuvoista.

Olen käsitellyt eläinsuojelutarkastuksen suorittamista sekä tarkastuskertomuksen laatimista seuraavissa kirjoituksissani:

– 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen […]

By |March 5th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

34. Tarkastuskertomuksen laatiminen ja tarkastuksen johtopäätökset

Olen käsitellyt eläinsuojelutarkastuksen tekemistä seuraavissa kirjoituksissani:

– 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen suorittaminen
– 31. Eläinsuojelutarkastuksessa noudatettava menettely
– 32. Tarkastuksesta ilmoittaminen ja asianosaisen läsnäolo tarkastuksessa sekä
– 33. Tarkastusta suorittavan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Tässä […]

By |March 3rd, 2014|kirjoitukset|0 Comments

33. Tarkastusta suorittavan oikeuksista ja velvollisuuksista

Kuva: Antti Ruotsalo

Eläinsuojelutarkastuksen tekemistä on käsitelty kirjoituksissa 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen suorittaminen, 31. Eläinsuojelutarkastuksessa noudatettava menettely sekä 32. Tarkastuksesta ilmoittaminen ja asianosaisen läsnäolo tarkastuksessa. Tässä […]

By |March 1st, 2014|kirjoitukset|0 Comments

32. Tarkastuksesta ilmoittaminen ja asianosaisen läsnäolo tarkastuksessa

Kuva: Antti Ruotsalo

Eläinsuojelutarkastuksen tekemistä on käsitelty kirjoituksissa 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen suorittaminen sekä 31. Eläinsuojelutarkastuksessa noudatettava menettely. Tässä kirjoituksessa selvitetään, pitääkö eläinsuojelulain nojalla tehtävästä tarkastuksesta […]

By |February 23rd, 2014|kirjoitukset|0 Comments