eläinsuojelurikosuudistus 2011

26. Eläintenpitokieltorekisteri – kuka voi saada tietoa tuomituista eläintenpitokielloista?

Eläintenpitokielto on eläinsuojelurikoksiin liittyvä rikosoikeudellinen seuraamus. Kieltoa voidaan pitää turvaamistoimena, sillä sen tarkoituksena on estää uusien eläimiin kohdistuvien rikosten tekeminen henkilöltä, joka on tällaiseen rikokseen […]

By |January 6th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

25. Kuka niitä rangaistuksia jakeleekaan?

Tänään viimeksi tuli puheeksi, että jotkut odottavat eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa vaikutettavan rangaistusten ankaruuteen. Toiveena siis on, että tuomioistuimet tuomitsisivat kovempia rangaistuksia eläinsuojelurikoksista, mihin uudistuksessa haluttaisiin vaikutettavan. […]

By |December 13th, 2013|kirjoitukset|0 Comments

8. Eläinsuojelurikosuudistus 2011, osa IV: eläintenpitokieltorekisteri

Julkaistu alun perin 4.3.2011.

Kirjoitus on jäänyt julkaisematta.

[Kirjoitus on julkaistu 6.1.2014: 26. Eläintenpitokieltorekisteri – kuka voi saada tietoa tuomituista eläintenpitokielloista?.]

By |August 26th, 2012|kirjoitukset|0 Comments

7. Eläinsuojelurikosuudistus 2011, osa III: eläinsuojelurikokseen liittyvä menettämisseuraamus

Julkaistu alun perin 3.3.2011.

Eläinsuojelurikosuudistusta koskevan blogikirjoitussarjan kolmannessa osassa käsitellään eläinsuojelurikokseen liittyvää menettämisseuraamusta koskevan sääntelyn muutoksia. Nämä muutokset tulivat voimaan 1.3.2011.

Todettakoon, että puhuttaessa eläinsuojelurikoksesta tässä kirjoituksessa […]

By |August 26th, 2012|kirjoitukset|0 Comments

6. Eläinsuojelurikosuudistus 2011, osa II: eläintenpitokielto

Julkaistu alun perin 2.3.2011.

Eläinsuojelurikosuudistusta koskevan blogikirjoitussarjan toisessa osassa esitellään eläintenpitokieltoa koskevat muutokset. Nämä muutokset tulivat voimaan 1.3.2011.

Eläintenpitokielto turvaamistoimenpiteenä

Eläintenpitokiellosta säädetään rikoslain (39/1889) 17 luvun 23 §:ssä. […]

By |August 26th, 2012|kirjoitukset|0 Comments

5. Eläinsuojelurikosuudistus 2011, osa I: törkeä eläinsuojelurikos

Julkaistu alun perin 1.3.2011.

Oikeusministeriö asetti 25.3.2008 työryhmän pohtimaan eläinsuojelua koskevien rangaistussäännösten, eläintenpitokiellon sekä eläinten huostaanoton ja takavarikon tehostamista. Työryhmässä olivat edustettuina oikeusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, […]

By |August 26th, 2012|kirjoitukset|0 Comments

3. Eläinsuojelurikoksista ja rangaistuksista

Julkaistu alun perin 31.3.2010.

Blogi – ja sitä edeltävä Minnan Eläinsivut – perustettiin eläinsuojelurikoksia käsittelevän tutkielmani saattamiseksi internetiin. Ensimmäinen hiljaiselon jälkeinen varsinainen postauskin käsitelkööt siis eläinsuojelurikoksia […]

By |August 26th, 2012|kirjoitukset|0 Comments