Tag Archives: eläinsuojelulain kokonaisuudistus

ejblogi41

41. Lakialoite eläimen statuksen muuttamisesta Ranskan lainsäädännössä

Ranskan parlamentissa on tehty huhtikuussa 2014 aloite (teksti on ranskaksi) koskien eläimen oikeudellista asemaa. Aloitteen tarkoituksena on muuttaa eläimen asemaa ranskalaisessa lainsäädännössä. Eläin on luokiteltu (elottomaksi) objektiksi Ranskan lainsäädännössä. Aloitteessa ehdotetaan eläimen status muutettavaksi eläväksi olennoksi, joka ei ole ihminen (un être vivant non human). Ymmärsin, ettei tarkoituksena kuitenkaan ole tehdä eläimestä oikeussubjektia. Aloitteessa eläimen

Continue Reading →
ejblogi39

39. Luonnonvaraiset eläimet eläinsuojelulaissa

Kuva: Antti Ruotsalo Eläinsuojelulakia (247/1996) sovelletaan lain 2 §:n mukaan kaikkiin eläimiin. Näihin eläimiin lukeutuvat paitsi koti-, tarha- ja muut ihmisen hoidossa tai valvonnassa olevat eläimet myös luonnonvaraiset eläimet. Luonnonvaraisia eläimiä ei ole määritelty eläinsuojelulaissa. Eläinsuojelulain lisäksi luonnonvaraisia eläimiä koskee mm. metsästyslaki (615/1993), kalastuslaki (286/1982) sekä luonnonsuojelulaki (1096/1996). Kirjoituksessa ei tarkastella em. säädöksiä. Luonnossa elävät

Continue Reading →
ejblogi38

38. Eläinsuojelulainsäädännön historiaa Suomessa

Kuva: Elävä arkisto/YLE Suomen ensimmäinen varsinainen eläinsuojelulaki säädettiin vuonna 1934 (163/1934). Meillä oli kuitenkin tätäkin ennen ollut voimassa eläimiä suojelevia säännöksiä. Vuodelta 1864 oli peräisin Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus eläinten tahalla-rääkkäämisestä (N:o 22, 1864). Kyseisen asetuksen eläinrääkkäyssäännös siirrettiin sittemmin vuoden 1889 rikoslain (39/1889) 43 luvun 5 §:ään. Vuosisadan vaihteen molemmin puolin oli myös eläinten teurastusta

Continue Reading →

28. Suomen Kennelliiton Hyötykoiraseminaari

Kuva: Antti Ruotsalo (Ei nyt ihan poliisikoira, mutta hyödyksi lemmikkinä.) Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubbun ry järjesti 7.2.2014 Hyötykoiraseminaarin. Valtakunnallisena koira-alan asiantuntijajärjestönä Kennelliitto toimii yhteistyössä Suomen hyötykoiratahojen kanssa pyrkien tuomaan esiin koirien tärkeää roolia yhteiskunnassa. Yhtenä hyötykoiraseminaarin tämänkertaisena aiheena olivat eläinsuojelulaki ja eläinsuojelulain kokonaisuudistus. Kennelliiton järjestämässä Hyötykoiraseminaarissa olivat läsnä eri hyötykoiratahot. Mukana olivat ensinnäkin virkakoiria

Continue Reading →

25. Kuka niitä rangaistuksia jakeleekaan?

Tänään viimeksi tuli puheeksi, että jotkut odottavat eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa vaikutettavan rangaistusten ankaruuteen. Toiveena siis on, että tuomioistuimet tuomitsisivat kovempia rangaistuksia eläinsuojelurikoksista, mihin uudistuksessa haluttaisiin vaikutettavan. Tätä toivetta ei kyllä voida lainsäätämisessä toteuttaa sillä tavoin kuin ihmiset näyttävät haluavan. Mahdoton tehtävä. Suomen perustuslain (731/1999) 3 §:ssä säädetään valtiollisten tehtävien jaosta. Näitä tehtäviä ovat lainsäädäntövalta, hallitusvalta sekä

Continue Reading →