avuton eläin

47. Avuttomassa tilassa olevan eläimen auttaminen

Suomessa ei ole säädetty yleistä velvollisuutta ilmoittaa tehdystä rikoksesta viranomaiselle. Joidenkin törkeiden rikosten, jotka ovat suunnitteluvaiheessa ja siten estettävissä, osalta ilmoitusvelvollisuus on kuitenkin säädetty. Eläinsuojelurikosta […]

By |October 24th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

42. Löytöeläimistä huolehtiminen kunnassa

Sisällys

Kunnan velvollisuus järjestää löytöeläinten hoito
Löytöeläimiä koskevan hoitovelvollisuuden laiminlyönti
Pieni- ja suurikokoiset löytöeläimet
Löytöeläinten talteenotto
Talteenotettujen löytöeläinten kuljettaminen hoitopaikkaan
Omistusoikeus löytöeläimeen
Löytöeläimiä koskevan hoitovelvollisuuden sisältö
Lopuksi
__________________________________

Eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:ssä säädetään kunnan alueella […]

By |August 30th, 2014|kirjoitukset|0 Comments