progradu

Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle tekemäni pro gradu -tutkielma on ladattavissa luettavaksi: Eläinsuojelulain vastaisten tekojen kriminalisointi Suomessa.

Eläinsuojelulain vastaisten tekojen kriminalisointi Suomessa -tutkielmassa pyritään selvittämään ensinnäkin, miksi eläinsuojelulain vastaiset teot on kriminalisoitu maassamme. Tähän kysymykseen etsitään vastausta ns. kriminalisointiperiaatteiden avulla. Lisäksi tutkielmassa syvennytään tarkastelemaan, millä tavalla eläinsuojelulain vastaiset teot on maassamme kriminalisoitu. Tutkielmassa tarkastellaan niin eläinsuojelurikosta, lievää eläinsuojelurikosta kuin eläinsuojelurikkomustakin koskevia rikossäännöksiä. Em. säännösten lisäksi tutkielmassa perehdytään eläintenpitokieltoseuraamukseen, joka on eläinsuojelurikoksiin liittyvä erityisseuraamus.

Tutkielmassa tarkastelunäkökulma on pääsääntöisesti teoreettinen, mutta niin eläinsuojelurikossäännösten kuin eläintenpitokieltoseuraamuksenkin osalta käytetään hyväksi myös empiiristä tutkimusaineistoa. Tutkielmaa varten on tutkittu hieman alle 180 käräjä- ja hovioikeuden tuomiota, jossa henkilön tai henkilöiden on katsottu syyllistyneen yhteen tai useampaan eläinsuojelulain vastaiseen tekoon.

Jos käytät tutkielmaani hyväksesi omassa kirjoitustyössäsi, muistathan asiallisen lähdeviittauksen. Olen valitettavasti saanut parissa tapauksessa huomata, että tutkielmaani on käytetty hyväksi tavalla, joka ei mielestäni ole ollut ihan asiallista.

Huomionarvoisia seikkoja:

  • Tutkielman ohjaajana toimi rikosoikeuden prof. Pekka Koskinen (OTT).
  • Tutkielma hyväksyttiin 9.12.2003 oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa arvosanalla laudatur.

elukkaotsake_pieni