Elukkajuristi

Kuvat: Antti Ruotsalo (vasen ja oikea) ja Tapani Romppainen (keskimmäinen)

Blogistina sivuilla toimii oikeustieteen maisteri Minna Ruotsalo. Olen koulutukseltani siis juristi ja perehtynyt eläinsuojelulainsäädäntöön ja eläinsuojelurikoksiin jo yliopistollisessa lopputyössäni. Työskentelen valtiohallinnossa eläinsuojelulainsäädännön parissa. Harrastan koiria sekä oikeustieteen jatko-opintoja.

Henkilökohtainen blogi. Elukkajuristiblogi on henkilökohtainen blogini, joka edustaa vain ja ainoastaan omia henkilökohtaisia lainsäädännön tulkintojani ja näkemyksiäni, ellei toisin ole nimenomaan mainittu. Keskityn blogissani tarkastelemaan lähinnä eläinsuojelulainsäädäntöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. En ole käytettävissä yksityisiin toimeksiantoihin eläinsuojeluasioissa tai muissakaan eläinaiheisissa jutuissa esimerkiksi rikosasioissa tai sopimusriidoissa. Blogini aihepiiriin kuuluvat seminaarit ja luentotilaisuudet sekä kirjoituspyynnöt, haastattelut ja muut vastaavat tilaisuudet ovat asia erikseen. Tällaisiin pyyntöihin olen aikatauluni salliessa suhtautunut myönteisesti.

Elukkajuristiblogin synty. Blogini sai aikoinaan alkunsa, kun halusin saattaa pro gradu -työni internetissä saataville. Eläinsuojelurikoksia käsittelevästä yliopistollisesta lopputyöstäni julkaistiin kirjoitus mm. syyttäjälaitoksen Akkusastoori-nimisessä julkaisussa. Halusin, että työni on syyttäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille helposti saatavilla. Graduni löytyi aluksi, vuodesta 2004 alkaen Minnan Eläinsivut -nimiseltä sivustolta. Nykyinen blogini on perustettu vuonna 2008. Graduni julkistamisen jälkeen en päivittänyt blogiani pitkään aikaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta (joidenkin kirjoitusteni, pitämieni esitysten ja antamieni haastattelujen luetteleminen). Vuodesta 2010 alkaen olen kuitenkin yrittänyt aktivoitua blogissani.

Työtä eläinsuojelulainsäädännön parissa. Eläinsuojelurikoksia käsittelevän tutkielman laatimisesta alkanut elukkajuristin urani saavutti jonkinlaisen merkkipaalun 1.3.2011, kun rikoslain eläinsuojelurikoksia koskeva uudistus astui voimaan. Pääsin työni kautta vaikuttamaan aktiivisesti uudistukseen sitä käsittelevän työryhmän jäsenenä. Minulla oli siis mahdollisuus vaikuttaa lainsäädännön muutoksiin asioissa, joita olin käsitellyt kriittisesti jo tutkielmassani. Voit lukea uudistuksesta tarkemmin oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 2009:8 Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen. Tutkielmaani pääset tarkastelemaan valikossa olevan linkin kautta.

Olen toiminut kymmenen vuotta – keväästä 2004 alkaen – valtionhallinnossa eläimiin liittyvän lainsäädännön parissa. Toimin aluksi pari vuotta maa- ja metsätalousministeriössä eläinlääkärinammatin harjoittamiseen sekä eläinlääkintähuoltoon ja mm. eläinsuojeluvalvontaan liittyvien kysymysten parissa. Työskentelin suurimmaksi osaksi lainvalmistelutehtävissä osallistuen 1.11.2009 voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain (765/2009) kokonaisuudistukseen. Voit lukea uudistuksesta tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön työryhmämietinnöstä 2007:15 Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti.

Keväästä 2006 alkaen olen toiminut lakimiehenä Elintarviketurvallisuusvirastossa mm. eläinsuojelulainsäädäntöön liittyvien oikeudellisten kysymysten parissa. Työni kattaa niin Euroopan unionin kuin kansallisenkin eläinten hyvinvointia ja eläinsuojelua koskevan lainsäädännön. Eläinsuojelujuristin tehtävänä on mm. neuvoa ja kouluttaa oikeudellisissa kysymyksissä niin Eviran sisällä kuin sidosryhmissäkin. Neuvonta ja koulutus pitävät sisällään niin eläinsuojelulainsäädäntöön liittyviä spesifisiä kysymyksiä kuin esimerkiksi eläinsuojelutarkastuksen tekemiseen ja hallintopäätöksen antamiseen sekä asiakirjajulkisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kouluttaessani poliiseja aihepiiri kattaa myös eläinsuojelurikokset ja eläintenpitokiellon menettämisseuraamuksineen. Eläinsuojeluvalvojakurssin tiimoilta olen luennoinut myös eläinsuojeluvalvonnasta kiinnostuneille kansalaisille.

Minulla on siis reilun kymmenen vuoden kokemus eläinsuojelulainsäädäntöön, tämän lainsäädännön noudattamisen valvontaan sekä eläinsuojelurikoksiin liittyvistä juridisista kysymyksistä. Syksystä 2012 alkaen olen toiminut maa- ja metsätalousministeriön asettaman eläinsuojelulain kokonaisuudistusta käsittelevän työ- ja ohjausryhmän sihteerinä lainvalmistelutehtävissä Evirasta käsin. Vuodenvaihteessa 2013-2014 sekä kesällä-syksyllä 2014 olen toiminut tässä tehtävässä kokopäiväisesti maa- ja metsätalousministeriössä. Työni kokopäiväisenä lainvalmistelijana maa- ja metsätalousministeriössä on jatkunut 1.3.2015 alkaen ja jatkuu aina vuoden 2016 loppuun saakka. Lainvalmistelutyöryhmän sihteerin tehtäviin kuuluu asioiden valmistelu sekä valmisteltavan lain pykälien ja hallituksen esityksen kirjoittaminen.

Koiraharrastusta. Ajauduin eläinsuojelulainsäädännön ja eläinsuojelurikosten maailmaan yliopistollisissa opinnoissani koirainnostukseni vuoksi. Vaikka minusta ei koskaan pitänytkään tulla mm. hallinto-oikeuteen – eikä millään muotoa rikosoikeuteenkaan – perehtynyttä juristia, vaan ennen kaikkea eurooppaoikeuteen perehtynyt juristi (ja melkein tulikin). Perheessäni on lähes aina ollut koiria, joiden kanssa on touhuttu aktiivisesti. Olen vajaa parikymmentä vuotta harrastanut whippetejä ja whippetien ratajuoksua. Kilpailen lajissa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin huipulla. Lisäksi minulla on joitakin kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä koiraharrastuksen parissa.

Blogin tarkoitus. Blogini tarkoituksena on jakaa tietoa eläinsuojelulainsäädännöstä ja sen tulkinnasta sekä soveltamisesta aiheesta kiinnostuneille. Blogini on avoin kaikille. Motivaationi kirjoittaa on suuri, joskin aika on välillä kortilla. Korostettakoon vielä, että henkilökohtainen blogini edustaa vain ja ainoastaan omia henkilökohtaisia lainsäädännön tulkintojani ja näkemyksiäni, ellei toisin ole nimenomaan mainittu.

Toivottavasti viihdyt blogissani :)

OTM Minna Ruotsalo
minna.ruotsalo(at)kolumbus.fi

Elukkajuristi Facebookissa & Twitterissä.

elukkaotsake_pieni