Sisällys

Kunnan velvollisuus järjestää löytöeläinten hoito
Löytöeläimiä koskevan hoitovelvollisuuden laiminlyönti
Pieni- ja suurikokoiset löytöeläimet
Löytöeläinten talteenotto
Talteenotettujen löytöeläinten kuljettaminen hoitopaikkaan
Omistusoikeus löytöeläimeen
Löytöeläimiä koskevan hoitovelvollisuuden sisältö
Lopuksi
__________________________________

Eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:ssä säädetään kunnan alueella […]