Monthly Archives: March 2014

39. Luonnonvaraiset eläimet eläinsuojelulaissa

Kuva: Antti Ruotsalo

Eläinsuojelulakia (247/1996) sovelletaan lain 2 §:n mukaan kaikkiin eläimiin. Näihin eläimiin lukeutuvat paitsi koti-, tarha- ja muut ihmisen hoidossa tai valvonnassa olevat eläimet […]

By |March 31st, 2014|kirjoitukset|0 Comments

38. Eläinsuojelulainsäädännön historiaa Suomessa

Kuva: Elävä arkisto/YLE

Suomen ensimmäinen varsinainen eläinsuojelulaki säädettiin vuonna 1934 (163/1934). Meillä oli kuitenkin tätäkin ennen ollut voimassa eläimiä suojelevia säännöksiä. Vuodelta 1864 oli peräisin Keisarillisen […]

By |March 27th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

37. Ajatuksia eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi

Kuva: Antti Ruotsalo

Tänä päivänä puhutaan paljon eläinten hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin parantamisesta. Lisäksi keskustellaan valvonnasta ja sen tehostamisesta. Tärkeitä aiheita. Mielestäni pitäisi puhua myös niistä syistä, […]

By |March 23rd, 2014|kirjoitukset|0 Comments

36. Mäyräkoirapoika Nipsu ja sen yhdeksän henkeä

Osallistuin keskiviikkona 19.3. työn puolesta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Pasilassa ESAVI:n järjestämälle eläinsuojelupäivälle. Päivän teemana olivat eläinsuojelurikokset. Aiheen tiimoilta luennoivat niin kentällä valvontatyötä tekevät virkaeläinlääkärit kunnasta ja […]

By |March 21st, 2014|kirjoitukset|0 Comments

35. Neuvot eläinsuojelulain 40 §:n nojalla

Kuva: Antti Ruotsalo

Kirjoituksessa käsitellään eläinsuojelulain (247/1996) 40 §:ää. Pykälässä säädetään eläinsuojelulain nojalla annettavista neuvoista.

Olen käsitellyt eläinsuojelutarkastuksen suorittamista sekä tarkastuskertomuksen laatimista seuraavissa kirjoituksissani:

– 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen […]

By |March 5th, 2014|kirjoitukset|0 Comments

34. Tarkastuskertomuksen laatiminen ja tarkastuksen johtopäätökset

Olen käsitellyt eläinsuojelutarkastuksen tekemistä seuraavissa kirjoituksissani:

– 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen suorittaminen
– 31. Eläinsuojelutarkastuksessa noudatettava menettely
– 32. Tarkastuksesta ilmoittaminen ja asianosaisen läsnäolo tarkastuksessa sekä
– 33. Tarkastusta suorittavan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Tässä […]

By |March 3rd, 2014|kirjoitukset|0 Comments

33. Tarkastusta suorittavan oikeuksista ja velvollisuuksista

Kuva: Antti Ruotsalo

Eläinsuojelutarkastuksen tekemistä on käsitelty kirjoituksissa 22. Eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen suorittaminen, 31. Eläinsuojelutarkastuksessa noudatettava menettely sekä 32. Tarkastuksesta ilmoittaminen ja asianosaisen läsnäolo tarkastuksessa. Tässä […]

By |March 1st, 2014|kirjoitukset|0 Comments