Sisällys

Potilasasiakirjojen laatiminen ja säilyttäminen
Tietojensaanti potilasasiakirjoista
Eläinlääkärinammatin harjoittajan salassapitovelvollisuus
Eläinlääkärinammatin harjoittajan ilmoitusvelvollisuus
__________________________________

Eläinlääkäri saa potilastyötä tehdessään tietoa eläimen terveydentilasta, kuten eläimen mahdollisista sairauksista ja vammoista. Lisäksi eläinlääkäri voi saada […]